VNVN

CƠ HỘI
NGHỀ NGHIỆP

Bạn có muốn trở thành
thành viên của Danieli Việt Nam?

Danieli hoạt động tại thị trường quốc tế với hệ thống văn phòng trải rộng toàn cầu. Lĩnh vực hoạt động của chúng tôi rất cạnh tranh và đòi hỏi tiêu chuẩn chất lượng cao. Vì vậy, một lực lượng lao động đa dạng sẽ cho phép chúng tôi đáp ứng những yêu cầu này.

Danieli Việt Nam là tổ chức đang phát triển và liên tục mở rộng hoạt động của mình. Nếu bạn muốn làm việc trong một môi trường thú vị, khuyến khích tinh thần đồng đội và trân trọng những người biến ý tưởng thành hành động, hãy cân nhắc tham gia Danieli!

Để trở thành một thành viên của Danieli và có đủ điều kiện để làm việc tại Việt Nam, vui lòng xem danh sách các vị trí đang tuyển dụng của chúng tôi ngay bên dưới: