VNVN

IRONMAKING
AND STEELMAKING

FLAT
PRODUCTS

LONG
PRODUCTS

ALUMINIUM AND
NON-FERROUS METALS

CROSS
PRODUCTS

AUTOMATION

SERVICE

Danieli Việt Nam (“Industrielle Beteiligung Co., Ltd") là Công ty có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2007, là chi nhánh của Công ty “Danieli & C. Officine Meccaniche SpA” có trụ sở đặt tại Ý. Sự uy tín, chuyên sâu trong lĩnh vực kỹ thuật các loại máy chuyên dụng và quản lý các dự án dành riêng cho ngành công nghiệp kim loại trên toàn thế giới, cũng như trung tâm dịch vụ và bán hàng nhanh chóng, linh hoạt và có năng lực hỗ trợ tất cả Khách hàng trong Khu vực Đông Nam Á.